Perfil do Contratista
A Lei 30/2007, de 30 de outubro, desenvolvida pola Orde EHA/1220/2008, de 30 de abril, obriga a todas as administracións públicas a difundir, a través dos seus sitios web, os anuncios de licitacións e pregos de contratación de xeito que se asegure de forma fidedigna a data de publicación. Eis o motivo desta sección.


Anuncio de contratacion laboral temporal dun chofer de máquina rozadora Imprimir Correo-e
Martes, 15 Marzo 2016 10:22

 

ENTIDADE

Concello de: Castrelo do Val

Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

Nº Expediente: 1/2016


OBXECTO DO CONTRATO

Descrición do obxecto: Contratación laboral temporal dun chofer de máquina rozadora.

 

Ler máis...
 
Bases para a selección do alumnado-traballador dun obradoiro de emprego Imprimir Correo-e
Venres, 26 Xuño 2015 11:44

O Concello de Castrelo do Val participa xunto a outros concellos da comarca nun novo obradoiro de emprego que dará traballo a 20 persoas da comarca. 

O obradoiro Tamega II, impulsado polo concello de Monterrei está subvencionado pola consellería de Traballo e Benestar e o Fondo Social Europeo. 

A previsión é repartir de xeito equitativos os traballadores segundo os concellos participantes, polo que os veciños de Castrelo do Val poderían optar ata a catro prazas. 

 

Consulta as bases nos seguintes documentos:

 
Selección de catro peons e un xefe de brigada para unha brigada do servizo “brigadas de prevencion e defensa contra incendios forestais” do Concello de Castrelo do Val Imprimir Correo-e
Luns, 22 Xuño 2015 14:21

Número de prazas: 4 peóns.

Categoría profesional: Peón do Concello de Castrelo do Val.
Duración: 3 meses.
Contrato laboral a formalizar: obra ou servizo determinado.
Xornada laboral: completa.
Salario bruto mensual: 982,53 € (incluídos tódolos conceptos salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias).
 

Número de prazas: 1 xefe de brigada.
Categoría profesional: Xefe de Brigada do Concello de Castrelo do Val.
Duración: 3 meses.
Contrato laboral a formalizar: obra ou servizo determinado.
Xornada laboral: completa.
Salario bruto mensual: 1.091,70 € (incluídos tódolos conceptos salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias).

 

Consulta as bases aquí 


Consulta a relación de admitidos aquí

Modificado o ( Domingo, 28 Xuño 2015 16:30 )
 
Contratación dunha operación de tesourería para o período 2015 Imprimir Correo-e
Mércores, 20 Maio 2015 08:35

O obxecto del contrato é a contratación dunha operación de tesourería das reguladas no art. 52 do Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por importe de 50.000,00 €, e coa finalidade de atender ás necesidades transitorias de Tesourería desta Corporación.

Pliego de condiciones

 

Modificado o ( Mércores, 17 Xuño 2015 00:20 )
Ler máis...
 
Contratacion xestión do servizo da piscina municipal e o seu bar Imprimir Correo-e
Luns, 18 Maio 2015 08:28

ENTIDADE ADXUDICADORA:

DATOS XERAIS

Concello de: Castrelo do Val

Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

Nº Expediente: 4/2015

 

OBXECTO DO CONTRATO

Descrición do obxecto: Xestión do Servizo da Piscina Municipal, e o seu Bar.

Lugar: Castrelo do Val

 

Modificado o ( Luns, 15 Xuño 2015 10:25 )
+info
 
Páxina 1 de 5

----- Concello de Castrelo do Val - Rúa do Toural, 15 - 32625 - Ourense. Teléfono 988 419 002 ----- Validado XHTML e CSS.