Perfil do Contratista
A Lei 30/2007, de 30 de outubro, desenvolvida pola Orde EHA/1220/2008, de 30 de abril, obriga a todas as administracións públicas a difundir, a través dos seus sitios web, os anuncios de licitacións e pregos de contratación de xeito que se asegure de forma fidedigna a data de publicación. Eis o motivo desta sección.


Contratación dunha operación de tesourería para o período 2015 Imprimir Correo-e
Mércores, 20 Maio 2015 08:35

O obxecto del contrato é a contratación dunha operación de tesourería das reguladas no art. 52 do Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por importe de 50.000,00 €, e coa finalidade de atender ás necesidades transitorias de Tesourería desta Corporación.

Pliego de condiciones

 
Contratacion xestión do servizo da piscina municipal e o seu bar Imprimir Correo-e
Luns, 18 Maio 2015 08:28

ENTIDADE ADXUDICADORA:

DATOS XERAIS

Concello de: Castrelo do Val

Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

Nº Expediente: 4/2015

 

OBXECTO DO CONTRATO

Descrición do obxecto: Xestión do Servizo da Piscina Municipal, e o seu Bar.

Lugar: Castrelo do Val

 

+info
 
Contratacion laboral temporal dun chofer de máquina rozadora Imprimir Correo-e
Luns, 18 Maio 2015 08:25

ENTIDADE

Concello de: Castrelo do Val

Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

Nº Expediente: 3/2015

 

OBXECTO DO CONTRATO

Descrición do obxecto: Contratación laboral temporal dun chofer de máquina rozadora.

+info
 
Anuncio de contratación laboral temporal dun xefe de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais campaña 2014 Imprimir Correo-e
Luns, 30 Xuño 2014 17:14
ENTIDADE

Concello de: Castrelo do Val

Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

No Expediente: 5/2014

+info
 
ANUNCIO DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE 2 PEÓNS CONDUCTORES E 3 PEÓNS DE BRIGADA DE PREVENCION E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS CAMPAÑA 2014. Imprimir Correo-e
Xoves, 19 Xuño 2014 21:02

ENTIDADE

Concello de: Castrelo do Val

Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

Nº Expediente: 4/2014

+info
 
Páxina 1 de 5

----- Concello de Castrelo do Val - Rúa do Toural, 15 - 32625 - Ourense. Teléfono 988 419 002 ----- Validado XHTML e CSS.