Perfil do Contratista
A Lei 30/2007, de 30 de outubro, desenvolvida pola Orde EHA/1220/2008, de 30 de abril, obriga a todas as administracións públicas a difundir, a través dos seus sitios web, os anuncios de licitacións e pregos de contratación de xeito que se asegure de forma fidedigna a data de publicación. Eis o motivo desta sección.


Anuncio de contratación laboral temporal dun xefe de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais campaña 2014 Imprimir Correo-e
Luns, 30 Xuño 2014 17:14
ENTIDADE

Concello de: Castrelo do Val

Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

No Expediente: 5/2014

+info
 
ANUNCIO DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE 2 PEÓNS CONDUCTORES E 3 PEÓNS DE BRIGADA DE PREVENCION E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS CAMPAÑA 2014. Imprimir Correo-e
Xoves, 19 Xuño 2014 21:02

ENTIDADE

Concello de: Castrelo do Val

Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

Nº Expediente: 4/2014

+info
 
Servizo de axuda a domicilio Imprimir Correo-e
Venres, 16 Maio 2014 13:06

 

Prego de Cláusulas administrativas particulares 

Pregos de prescricións técnicas relativas ao contrato de servizo de axuda a domicilio

 
Contratación laboral temporal dun chófer de máquina rozadora Imprimir Correo-e
Mércores, 14 Maio 2014 10:26

ENTIDADE
Concello de: Castrelo do Val
Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
Nº Expediente: 3/2014

OBXECTO DO CONTRATO
Descrición do obxecto: Contratación laboral termporal dun chofer de máquina rozadora.

+info
 
Anuncio contratación xestión do servizo da piscina municipal e o seu bar 2014 Imprimir Correo-e
Mércores, 14 Maio 2014 10:22

ENTIDADE ADXUDICADORA: DATOS XERAIS
Concello de: Castrelo do Val
Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
Nº Expediente: 2/2014

OBXECTO DO CONTRATO
Descrición do obxecto: Xestión  do Servizo da Piscina Municipal, e o seu Bar.

Modificado o ( Xoves, 05 Xuño 2014 18:44 )
+info
 
Páxina 1 de 4

----- Concello de Castrelo do Val - Rúa do Toural, 15 - 32625 - Ourense. Teléfono 988 419 002 ----- Validado XHTML e CSS.